شهریور ۱, ۱۳۹۸

حضور Cyberpunk 2077 در استادیا

حضور Cyberpunk 2077 در استادیا تایید شد! علاوه بر بازیهای که از قبل در گوگل استادیا بودند شاهد حضور Cyberpunk 2077 در استادیا خواهیم بود. با مستر […]
خرداد ۱۸, ۱۳۹۸
تاریخ انتشار کنسول گوگل استادیا مشخص شد

تاریخ انتشار کنسول بازی گوگل استادیا مشخص شد

تاریخ انتشار کنسول بازی گوگل استادیا مشخص شد : کنسول بازی گوگل استادیا در ماه نوامبر ۲۰۱۹ برابر با آبان ماه ۹۸ راه اندازی خواهد شد و در […]