مهر ۱۰, ۱۳۹۸

کمبو ستریون در مورتال کمبت ۱۱

امروز با ۱۲ تا کمبو ستریون در مورتال کمبت ۱۱ در خدمت شما هستیم. مستر گیمرز مرجع بازی ها رو همراهی کنید تا کمبو ستریون در مورتال کمبت […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۸
شخصیت ستریون (Cetrion)

شخصیت ستریون (Cetrion)

شخصیت ستریون (Cetrion) قویترین کاراکتر زن مورتال کمبت ۱۱ است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به […]