مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

DLC جدید مورتال کمبت ۱۱

شخصیت هایی که در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ وجود دارن چیزی میدونید؟ با مسترگیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا بدونیم در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ […]