مرداد ۲۷, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت اسکورپیون در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت اسکورپیون در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۴۴ تا از کمبو های شخصیت اسکورپیون در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION) جزء آدم خوباست؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی از […]