مرداد ۹, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۲۰ تا از کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸
شخصیت ارمک (Ermac) در مورتال کمبت

شخصیت ارمک (Ermac) در مورتال کمبت

آیا شخصیت ارمک (Ermac) در مورتال کمبت از تمام نینجا ها قویتر است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]