خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
شخصیت فراست (Frost) در مورتال کمبت

شخصیت فراست (Frost) در مورتال کمبت

آیا شخصیت فراست (Frost) در مورتال کمبت شاگرد بدی است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان […]