تا حالا شده فکر کنی کجا مافیا بازی کنیم؟ دنبال مکان ها و کافه های خوب برای انجام بازی مافیا و بازی های دور همی دیگه می گردی؟ 🙂
تصمیم گرفتیم در مسترگیمرز رسانه و مرجع بازی ها و حامی گیمر ها ، بخشی رو با نام ” کجا مافیا بازی کنیم؟ ” راه اندازی کنیم تا دیگه برای انجام این بازی جذاب درگیر اینکه ” کجا مافیا بازی کنیم؟ ” نشیم :))
خوشحال میشیم در راستای کمک هرچه بیشتر اینکه ” کجا مافیا بازی کنیم؟ ” حتما نظر خودتون رو زیر پست های این مراکز بازی برایمان بنویسید 🙂