خرداد ۴, ۱۴۰۰
کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱

کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱

در این پست تعدادی  از کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۳۴ تا از کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]