تیر ۲۹, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت کیتانا در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت کیتانا در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۱۸ تا از کمبو های شخصیت کیتانا در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
شخصیت کیتانا (KITANA)

شخصیت کیتانا (KITANA)

شخصیت کیتانا (KITANA) قویترین کاراکتر زن مورتال کمبت است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان […]