مرداد ۶, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۶ تا از کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]