آگوست 26, 2019

کمبو های شخصیت کانو در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۲۰ تا از کمبو های شخصیت کانو در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
ژوئن 13, 2019

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
می 28, 2019

شخصیت کانو (Kano)

شخصیت کانو (Kano) آدم پول دوستی است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی […]