شهریور ۲۱, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Blockbuster Prestige

چلنج فورتنایت Blockbuster Prestige

چلنج فورتنایت Blockbuster Prestige تکمیل کردین؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا چلنج […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Boogie Down

چلنج فورتنایت Boogie Down

چلنج فورتنایت Boogie Down تکمیل کردین؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا چلنج […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Blockbuster

چلنج فورتنایت Blockbuster

چلنج فورتنایت Blockbuster رو انجام دادید؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا چلنج […]
شهریور ۲, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Smash and Grab

چلنج فورتنایت Smash and Grab

چلنج فورتنایت Smash and Grab رو تکمیل کردین؟ متوجه نمیشین چلنج ها چی ازتون میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا با […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Worlds Collide

چلنج فورتنایت Worlds Collide

چلنج فورتنایت Worlds Collide رو تکمیل کردین؟ متوجه نمیشین چلنج ها چی ازتون میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا با هم […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸
MrGamers-RumbleRoyalePrestigeChallenge 1

چلنج فورتنایت Rumble Royale Prestige

چلنج فورتنایت Rumble Royale Prestige رو انجام دادید؟ متوجه نمیشین که این چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Spray and Pray Prestige

چلنج فورتنایت Spray and Pray Prestige

چلنج فورتنایت Spray and Pray Prestige براتون پیچیدست؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی ازتون میخواد؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا چلنج […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸
چلنج فورتنایت Rumble Royale

چلنج فورتنایت Rumble Royale

تکمیل چلنج فورتنایت Rumble Royale براتون سخته؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا با هم به تکمیل چلنج فورتنایت Rumble Royale بپردازیم. […]