مرداد ۹, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۲۰ تا از کمبو های شخصیت ارمک در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت سونیا بلید در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت سونیا بلید در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۷ تا از کمبو های شخصیت سونیا بلید در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۳۴ تا از کمبو های شخصیت ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۸

بروتالیتی های مورتال کمبت ۱۰ (Mortal Kombat x Brutality)

امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید میخوایم به شما دوستای عزیز، بروتالیتی های مورتال کمبت ۱۰ (Mortal Kombat x Brutality) ، معرفی کنم. به نظر شما بازی […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۸
شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت

شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت

آیا شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت پلید تر از شائو کان است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
تیر ۸, ۱۳۹۸
شخصیت کوان چی (Quan Chi) در مورتال کمبت

شخصیت کوان چی (Quan Chi) در مورتال کمبت

آیا شخصیت کوان چی (Quan Chi) در مورتال کمبت مسئول قتل خانواده اسکوپیون است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
تیر ۲, ۱۳۹۸
شخصیت شنگ سونگ (Shang Tsung) در مورتال کمبت

شخصیت شنگ سونگ (Shang Tsung) در مورتال کمبت

آیا شخصیت شنگ سونگ (Shang Tsung) در مورتال کمبت قدرتمند ترین جادوگر پلید است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین […]
تیر ۱, ۱۳۹۸
شخصیت اسکارلت (Skarlet) در مورتال کمبت

شخصیت اسکارلت (Skarlet) در مورتال کمبت

آیا شخصیت اسکارلت (Skarlet) در مورتال کمبت رو میشناسی؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان […]