ژوئن 6, 2023

راهنمای بازی It Takes Two

معماهای بازی It Takes Two رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی It Takes Two همراه باشین. راهنمای […]
ژوئن 2, 2023

راهنمای انتخاب کلاس Diablo 4

دیابلو ۴به زودی منتشرمیشود آیا میخواهید بدانید کدام کلاس این بازی مناسب شماست؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای انتخاب کلاس Diablo 4 همراه باشین. […]
می 25, 2023

راهنمای بازی God of War Ragnarok تمام چست و پازل های Nornir

حل پازل های بازی God of War Ragnarok سخت است؟  با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی God of War Ragnarok تمام چست و پازل […]
آوریل 23, 2023

راهنمای بازی Elden Ring : روش شکست دادن Margit

شکست دادن باس Margit برای شما سخت هست؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Elden Ring : روش شکست دادن Margit همراه باشین. راهنمای […]
آوریل 14, 2023

راهنمای بازی Meridian 157

معماهای بازی Meridian 157 رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Meridian 157 به صورت کامل همراه باشین. […]
فوریه 22, 2023

راهنمای بازی Lost Lands 8

معماهای بازی Lost Lands 8 رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Lost Lands 8 به صورت کامل […]
فوریه 16, 2023

راهنمای بازی Elden Ring : نکات مبتدیان

تازه با الدن رینگ آشنا شدین؟ یا میخواهید بازی را به صورت کامل تمام کنید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Elden Ring : […]
فوریه 4, 2023

راهنمای بازی Elden Ring : انتخاب کلاس

تازه با الدن رینگ آشنا شدین؟ یا میخواهید بازی را به صورت کامل تمام کنید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Elden Ring : […]