نوامبر 28, 2022

تعداد مشترکین ایکس باکس گیم پس

سونی در بیاناتی جدید به تعداد مشترکین ایکس باکس گیم پس  اشاره کرده! با مسترگیمرز مرجع بازی ها همراه باشین. تعداد مشترکین ایکس باکس گیم پس […]
نوامبر 18, 2022

قیمت Xbox کاهش خواهد یافت

مایکروسافت برای تعطیلات برنامه دارد و قیمت Xbox کاهش خواهد یافت ! با مسترگیمرز مرجع بازی ها همراه باشین. قیمت Xbox کاهش خواهد یافت مایکروسافت به […]
نوامبر 15, 2022

راهنمای چلنج های هفته ۸ فصل چهارم Chapter 3 فورتنایت

در انجام چلنج های فورتنایت دچار مشکل شدین؟ امروز با راهنمای چلنج های هفته ۸ فصل چهارم Chapter 3 فورتنایت همراه مستر گیمرز مرجع بازی ها باشین.   […]
نوامبر 9, 2022

راهنمای چلنج های هفته هفتم فصل چهارم Chapter 3 فورتنایت

در انجام چلنج های فورتنایت دچار مشکل شدین؟ امروز با راهنمای چلنج های هفته هفتم فصل چهارم Chapter 3 فورتنایت همراه مستر گیمرز مرجع بازی ها باشین.   […]
نوامبر 7, 2022

افزایش قیمت PS5 تاثیری روی فروشش داشته؟

با توجه به اینکه قیمت PS5 افزایش پیدا کرده به نظرتون افزایش قیمت PS5 تاثیری روی فروشش داشته؟ با مسترگیمرز مرجع بازی ها همراه باشین. افزایش […]
نوامبر 4, 2022

راهنمای چلنج Herald فورتنایت

در انجام چلنج های فورتنایت دچار مشکل شدین؟ امروز با راهنمای چلنج Herald فورتنایت همراه مستر گیمرز مرجع بازی ها باشین.   راهنمای چلنج های هفته ۱۰ فصل۳ […]
آگوست 27, 2022

افزایش قیمت PS5 چه تاثیری روی فروشش خواهد داشت؟

با توجه به اینکه قیمت PS5 افزایش پیدا کرده به نظرتون افزایش قیمت PS5 چه تاثیری روی فروشش خواهد داشت؟ با مسترگیمرز مرجع بازی ها همراه […]
آگوست 23, 2022

راهنمای چلنج های هفته ۱۱ فصل۳ چپتر۳ فورتنایت

در انجام چلنج های فورتنایت دچار مشکل شدین؟ امروز با راهنمای چلنج های هفته ۱۱ فصل۳ چپتر۳ فورتنایت همراه مستر گیمرز مرجع بازی ها باشین.   راهنمای چلنج […]