مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بازی زبانی جوتو

بازی زبانی جوتو

کلمه ای که تو ذهن دوستت هست رو میتونی حدس بزنی؟  در بازی زبانی جوتو حرف به حرف کلمات رو کنار هم بچین. با مستر گیمرز مرجع بازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات متقاطع

بازی زبانی کلمات متقاطع

با حروف جدول بساز!  در بازی زبانی کلمات متقاطع از جدول حروف کلمه درست کن. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی کلمات متقاطع […]
مهر ۶, ۱۳۹۸
بازی زبانی زنجیره داستانی

بازی زبانی زنجیره داستانی

داستان سازی با همکاری همه! در بازی زبانی زنجیره داستانی ادامه داستان بغل دستیت رو تعریف کن! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی […]
مهر ۲, ۱۳۹۸
بازی زبانی گربه وزیر

بازی زبانی گربه وزیر

از حرف الف تا ی اسم و صفت بساز! در بازی زبانی گربه وزیر برای گربه اسم و صفت انتخاب کن! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
بازی زبانی پرسش ها

بازی زبانی پرسش ها

تا چه حد میتونی یک مکالمه فقط با سوال پرسیدن انجام بدی؟ در بازی زبانی پرسش ها فقط باید سوال بپرسی! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین […]
شهریور ۶, ۱۳۹۸
بازی زبانی تنیس قافیه دار

بازی زبانی تنیس قافیه دار

تا چه حد میتونی کلمات قافیه دار پشت سر هم بگی؟ در بازی زبانی تنیس قافیه دار باید کلمه هم قافیه رقیبت رو بگی. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی اشعار به هم ریخته

بازی زبانی اشعار به هم ریخته

اگه یک شعر به هم ریخته بهت بدن میتونی مرتبش کنی؟ در بازی زبانی اشعار به هم ریخته شعری رو که ابیاتش به هم ریخته رو […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

بازی زبانی حافظه

میتونی کلمات رو بر اساس شماره به یاد بیاری؟ در بازی زبانی حافظه عدد رو به کلمه ارتباط بدین! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی […]