آذر ۲۴, ۱۳۹۸
بازی زبانی هرم کلمه

بازی زبانی هرم کلمه

می تونید هرمی از کلمه بسازید که با یک حرف الفبا شروع بشه؟  در بازی زبانی هرم کلمه هرکس هرم بزرگتری از واژه ها بسازه برندس. […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی زبانی تندنویسی

بازی زبانی تندنویسی

چقدر میتونی تند بنویسی؟  در بازی زبانی تندنویسی بید جملات رو زودتر از بقیه بنویسی! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی تندنویسی  […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۸
بازی زبانی خواندن سراسری

بازی زبانی خواندن سراسری

میتونی ادامه کلماتی که تو داستان هست رو بگی؟  در بازی زبانی خواندن سراسری باید بتونی خوب حدس بزنی. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۸
بازی زبانی جملات به هم ریخته

بازی زبانی جملات به هم ریخته

میتونی جملاتی که به کلمات تبدیل شدن رو درستشون کنی؟  در بازی زبانی جملات به هم ریخته هرچقدر بیشترجمله درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات به هم ریخته

بازی زبانی کلمات به هم ریخته

میتونی کلمات به هم ریخته رو  درستشون کنی؟  در بازی زبانی کلمات به هم ریخته هرچقدر بیشتر کلمه درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازی زبانی شکار واژه

از اجزا یک کلمه بزرگ جنتا کلمه کوچیکتر میتونی بسازی؟  در بازی زبانی شکار واژه ها کلمات کوچکتر بساز! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی جدول سراسری

بازی زبانی جدول سراسری

میتونی بین دوتا حرف کلمه های مختلف بسازی؟ در بازی زبانی جدول سراسری با حرف های یک کلمه مشخص کلمه جدید بساز. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بازی زبانی جوتو

بازی زبانی جوتو

کلمه ای که تو ذهن دوستت هست رو میتونی حدس بزنی؟  در بازی زبانی جوتو حرف به حرف کلمات رو کنار هم بچین. با مستر گیمرز مرجع بازی […]