آگوست 26, 2019

تیراندازی با کمان و تفنگ تپانچه در مجموعه پردیسان تهران

تیراندازی با کمان و تفنگ تپانچه در مجموعه پردیسان تهران : تیراندازی از آن دست تفریح هایی است که با توجه نیاز به محیط استاندارد و […]
آگوست 18, 2019

تیراندازی کمان و تفنگ بادی در مجموعه تفریحی توچال

تیراندازی کمان و تفنگ بادی در مجموعه تفریحی توچال : تیراندازی از آن دست تفریح هایی است که با توجه نیاز به محیط استاندارد و ملزومات […]
ژوئن 26, 2019

پینت بال و تیرکمان در باشگاه ستارگان شرق یزد

پینت بال و تیرکمان در باشگاه ستارگان شرق یزد : پینت بال یعنی تلاقی سرعت عمل، دقت و واکنش های خیلی سریع. این ورزش گروهی فرصت […]
ژوئن 22, 2019

باشگاه تیراندازی مهام (مجموعه ورزشی ساصد) تهران

باشگاه تیراندازی مهام (مجموعه ورزشی ساصد) تهران : اگر به دنبال یک جایی برای تیر اندازی به مانع های پرتابی در همین تهران خودمان هستید، می […]
ژوئن 21, 2019

تیراندازی با اسلحه در مجموعه ورزشی شهید بادکوبه اصفهان

تیراندازی با اسلحه در مجموعه ورزشی شهید بادکوبه اصفهان : تیراندازی از آن دست تفریح هایی است که با توجه نیاز به محیط استاندارد و ملزومات […]