مرداد ۲۳, ۱۳۹۸
اتاق فرار اپیک اسکیپ تهران

اتاق فرار اپیک اسکیپ تهران

اتاق فرار اپیک اسکیپ تهران (Escape room) یک بازیِ فیزیکی – ماجراجویی است. در این بازی، تیم‌ها در قالب گروه‌های ۳ تا ۶ نفره تشکیل شده […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۸
اتاق فرار تهرومز تهران

اتاق فرار تهرومز تهران

اتاق فرار تهرومز اتاق فرار تهرومز تهران : یکی از دوستان شما به گناه نکرده دریکی از زندان های مخوف گرفتار شده است، شما و سایر […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۸
اتاق فرار مرکز بازی نجات تهران

اتاق فرار مرکز بازی نجات تهران

اتاق فرار مرکز بازی نجات تهران : این روزها شهر در ترس و وحشت به سر می‌برد. قاتل زنجیره ای که خود را روزین معرفی می‌کند […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۸
اسکیپ کیوب بازی اتاق فرار (سناریو بن بست) تهران

اسکیپ کیوب بازی اتاق فرار (سناریو بن بست) تهران

اسکیپ کیوب بازی اتاق فرار (سناریو بن بست) تهران : DEAD END مردی به یکباره از سر جنون دو فرزند و همسرش رو که باردار بوده […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۸
اتاق فرار مجموعه اسکیپ لند اوراکل ستارخان تهران

اتاق فرار مجموعه اسکیپ لند اوراکل ستارخان تهران

اتاق فرار مجموعه اسکیپ لند اوراکل ستارخان تهران : پیشگویی ها آینده شما را مقابل چشمانتان قرار می دهند. البته نه همیشه ! برخی تصاویری از […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران

بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران

اتاق فرار چیست؟ بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران : اتاق فرار یک بازی گروهی است که نیاز به همفکری برای […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۸
بازی فرار از اره در اتاق فرار رپیتون ستارخان تهران

بازی فرار از اره در اتاق فرار رپیتون ستارخان تهران

بازی فرار از اره در اتاق فرار رپیتون بازی فرار از اره در اتاق فرار رپیتون ستارخان تهران : اتاق فرار یک بازی فیزیکی گروهی، ماجراجویانه […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۸
اتاق فرار هانیبال گوهردشت کرج

اتاق فرار هانیبال گوهردشت کرج

اتاق فرار هانیبال گوهردشت کرج اتاق فرار هانیبال گوهردشت کرج ، بازی اتاق فرار یک سرگرمی و بازی گروهی نوپایی است که در خارج از کشور […]