مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

DLC جدید مورتال کمبت ۱۱

شخصیت هایی که در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ وجود دارن چیزی میدونید؟ با مسترگیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا بدونیم در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
خرداد ۸, ۱۳۹۸
شخصیت شائو کان (Shao Kahn)

شخصیت شائو کان (Shao Kahn)

شخصیت شائو کان (Shao Kahn) بی رحم ترین کاراکتر مورتال کمبت است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با […]