شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت باراکا در مورتال کمبت ۱۱

کمبو های شخصیت باراکا در مورتال کمبت ۱۱

در این پست ۶ تا از کمبو های شخصیت باراکا در مورتال کمبت ۱۱ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
خرداد ۹, ۱۳۹۸
شخصیت باراکا (Baraka)

شخصیت باراکا (Baraka)

شخصیت باراکا (Baraka) وحشی ترین کاراکتر مورتال کمبت است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان […]