شهریور ۱, ۱۳۹۸

حضور Cyberpunk 2077 در استادیا

حضور Cyberpunk 2077 در استادیا تایید شد! علاوه بر بازیهای که از قبل در گوگل استادیا بودند شاهد حضور Cyberpunk 2077 در استادیا خواهیم بود. با مستر […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸

DLC جدید مورتال کمبت ۱۱

شخصیت هایی که در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ وجود دارن چیزی میدونید؟ با مسترگیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا بدونیم در DLC جدید مورتال کمبت ۱۱ […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸
Gamescom 2019

Gamescom 2019

از جزئیات کنفرانس Gamescom 2019 خبر دارین؟ میدونید از بازی های جدید و کنسول ها چه اطلاعاتی در Gamescom 2019 درز کرده؟ با مسترگیمرز، مرجع بازی ها […]