خرداد ۴, ۱۴۰۰
کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱

کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱

در این پست تعدادی  از کمبو های ساب زیرو در مورتال کمبت ۱۱ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بهترین بازی های مبارزه ای از 1984 تا 2019

بهترین بازی های مبارزه ای از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۹

بهترین بازی های مبارزه ای از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۹ کدامند؟ همراه مسترگیمرز مرجع بازی ها باشین تا باهم بهترین بازی های مبارزه ای از ۱۹۸۴ تا […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت ارون بلک در مورتال کمبت ۱۱

کمبو های شخصیت ارون بلک در مورتال کمبت ۱۱

در این پست ۶ تا از کمبو های شخصیت ارون بلک در مورتال کمبت ۱۱ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
شهریور ۷, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت صورت چرمی در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت صورت چرمی در مورتال کمبت ۱۰

در این پست یکی از کمبو های شخصیت صورت چرمی در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
شهریور ۶, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت کوتال کان در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت کوتال کان در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۱۲ تا از کمبو های شخصیت کوتال کان در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
شهریور ۵, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت Ferra و Torr در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت Ferra و Torr در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۸ تا از کمبو های شخصیت Ferra و Torr در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع […]
شهریور ۴, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت کانو در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت کانو در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۲۰ تا از کمبو های شخصیت کانو در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها […]
مرداد ۲۹, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت جاکی بریگز در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت جاکی بریگز در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۹ تا از کمبو های شخصیت جاکی بریگز در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]