مهر ۲۰, ۱۳۹۸

کمبو jade در مورتال کمبت ۱۱

امروز با ۱۰ تا کمبو jade در مورتال کمبت ۱۱ در خدمت شما هستیم. مستر گیمرز مرجع بازی ها رو همراهی کنید تا کمبو jade در […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
خرداد ۳, ۱۳۹۸
شخصیت جید (JADE)

شخصیت جید (JADE)

می دونستی شخصیت جید (JADE) دوست دوران کودکی کیتانا است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی […]