نوامبر 27, 2019

چلنج فورتنایت Hunter And the Hunted

چلنج فورتنایت Hunter And the Hunted  رو انجام دادین؟ متوجه نمیشید چلنج چی از شما میخواد؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا […]
نوامبر 1, 2019

چلنج فورتنایت Dockyard Deal

چلنج فورتنایت Dockyard Deal رو تکمیل کردین؟ متوجه نمیشید چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا چلنج […]
اکتبر 26, 2019

چلنج فورتنایت Forged In Slurp

چلنج فورتنایت Forged In Slurp رو تکمیل کردین؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید […]
اکتبر 23, 2019

چلنج فورتنایت New World

چلنج فورتنایت New World رو تکمیل کردین؟ متوجه نمیشید که چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا […]
اکتبر 21, 2019

چلنج فورتنایت Open Water

چلنج فورتنایت Open Water رو تکمیل کردید؟ دوست دارید بدونید چلنج ها چی از شما میخوان؟ امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید تا […]