اکتبر 26, 2019

تکامل بروس لی در بازی ها از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۸

میخوای مراحل تکامل بروس لی در بازی ها از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۸ رو ببینی؟ همراه مسترگیمرز مرجع بازی ها باشین تا باهم تکامل بروس لی در […]
آگوست 6, 2019

کمبو های شخصیت لیو کانگ در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۱۸ تا از کمبو های شخصیت لیو کانگ در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
ژوئن 13, 2019

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
می 19, 2019

شخصیت لیو کانگ (Liu Kang)

شخصیت لیو کانگ (Liu Kang) شبیه بروس لی است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان […]