ژوئن 21, 2019

بازی عجیب جین مک گونیگال (jane McGonigal)

بازی عجیب جین مک گونیگال (jane McGonigal) : بازی عجیب کامپیوتری که میتواند ۱۰سال عمر بیشتر به شما بدهد. آیا چیزی در مورد سرگذشت این طراح […]