تیر ۲۳, ۱۳۹۸

بروتالیتی های مورتال کمبت ۱۰ (Mortal Kombat x Brutality)

امروز با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشید میخوایم به شما دوستای عزیز، بروتالیتی های مورتال کمبت ۱۰ (Mortal Kombat x Brutality) ، معرفی کنم. به نظر شما بازی […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۸
شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت

شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت

آیا شخصیت شیناک (Shinnok) در مورتال کمبت پلید تر از شائو کان است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا […]