تیر ۴, ۱۳۹۸
اتاق فرار نویسنده دیوانه در باغ موزه قصر تهران

اتاق فرار نویسنده دیوانه در باغ موزه قصر تهران

اتاق فرار نویسنده دیوانه در باغ موزه قصر تهران: تجربه ي اتاق فرار “نويسنده ي ديوانه” ، تنها لذتِ حلِ معما نيست… تجربه ي كشفِ قصه […]