آوریل 10, 2024

جواب بازی خواستگاری

حل مراحل بازی خواستگاری سخته؟ با مستر گیمرز ، مرجع بازی ها همراه  باشین تا جواب بازی خواستگاری رو با هم ببینیم. جواب بازی خواستگاری حرف […]
آوریل 7, 2024

ظاهرا شخصی Red Dead2 را روی موبایل اجرا کرده است

با ویدیو هایی مشخص شد که ظاهرا شخصی Red Dead2 را روی موبایل اجرا کرده است . با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین . […]
مارس 9, 2024

راهنمای بازی Superliminal

معماهای بازی  Superliminal رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Superliminal به صورت کامل همراه باشین. راهنمای بازی […]
فوریه 29, 2024

راهنمای بازی Very little Nightmares

معماهای بازی  Very little Nightmares رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی Very little Nightmares به صورت کامل […]
فوریه 5, 2024

آموزش تمام تکنیک های eFootball 2023 Mobile

با ویدیو آموزش تمام تکنیک های eFootball 2023 Mobile همراه مسترگیمرز مرجع بازی  باشین.   آموزش تمام تکنیک های eFootball 2023 Mobile بازی eFootball 2023 به […]
دسامبر 25, 2023

راهنمای بازی escape from the shadows

معماهای بازی escape from the shadows رو نمیتونی رد کنی؟ انجامشون برات سخته؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها و راهنمای بازی escape from the shadows به […]
دسامبر 24, 2023

ضرر میلیاردی شرکت ها با قوانین جدید بازی در چین

ضرر میلیاردی شرکت ها با قوانین جدید بازی در چین که باعث نگرانی در وضعیت مالی بازار گیمینگ در چین شده است .با مسترگیمرز مرجع بازی ها […]
دسامبر 22, 2023

سیستم مورد نیاز وارزون موبایل

شاید خیلی ها بخواهند سیستم مورد نیاز وارزون موبایل را بدانند. با مسترگیمرز مرجع بازی ها و تفریحات همراه باشین تا بدانیم warzone mobile چه سیستمی نیاز دارد. […]