تیر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران

بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران

اتاق فرار چیست؟ بازی فرار از اتاق های مهیج در مجموعه باغ کتاب تهران : اتاق فرار یک بازی گروهی است که نیاز به همفکری برای […]