مرداد ۶, ۱۳۹۸
بازی زبانی سرعت حدس کلمه

بازی زبانی سرعت حدس کلمه

میتونی با یک توصیف از کلمه اون رو حدس بزنی ؟ در بازی زبانی سرعت حدس کلمه هرچقدر سریعتر بتونی کلمه مورد نظر رو حدس بزنی برنده […]