مرداد ۶, ۱۳۹۸
کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰

کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰

در این پست ۶ تا از کمبو های شخصیت کوان چی در مورتال کمبت ۱۰ وجود دارد. پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]
خرداد ۲, ۱۳۹۸
شخصیت کابال (KABAL)

شخصیت کابال (KABAL)

شخصیت کابال (KABAL) عضو سابق سازمان جنایی بوده؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION) جزء آدم خوباست؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی از […]