دی ۲۳, ۱۳۹۸
بازی ریاضی جنگ عدد

بازی ریاضی جنگ عدد

تا حالا با اعداد با حریفت جنگیدی؟ بازی ریاضی جنگ عدد این امکان رو برای شما فراهم میکنه! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
دی ۷, ۱۳۹۸
بازی ریاضی باز فیز

بازی ریاضی باز فیز

بازی هوپ رو بازی کردین؟ بازی ریاضی باز فیز نوع پیشرفته تر بازی هوپ هست. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بابازی ریاضی باز […]
دی ۱, ۱۳۹۸
بازی ریاضی اعداد تصادفی

بازی ریاضی اعداد تصادفی

چنتا عدد رو در ۱۰ ثانیه میتونی به ذهنت بسپاری؟ در بازی ریاضی اعداد تصادفی قدرت ذهن در به حفظ کردن به چالش کشیده میشه. با […]
آذر ۲۶, ۱۳۹۸

بازی منطق حروف

میتونی کلمه ای که رقیبت تو ذهنش هست رو حدس بزنی؟ در بازی منطق حروف روشی هستکه میتونین این کار رو انجام بدین! با مستر گیمرز مرجع […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۸
بازی زبانی هرم کلمه

بازی زبانی هرم کلمه

می تونید هرمی از کلمه بسازید که با یک حرف الفبا شروع بشه؟  در بازی زبانی هرم کلمه هرکس هرم بزرگتری از واژه ها بسازه برندس. […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات به هم ریخته

بازی زبانی کلمات به هم ریخته

میتونی کلمات به هم ریخته رو  درستشون کنی؟  در بازی زبانی کلمات به هم ریخته هرچقدر بیشتر کلمه درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازی زبانی شکار واژه

از اجزا یک کلمه بزرگ جنتا کلمه کوچیکتر میتونی بسازی؟  در بازی زبانی شکار واژه ها کلمات کوچکتر بساز! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی جدول سراسری

بازی زبانی جدول سراسری

میتونی بین دوتا حرف کلمه های مختلف بسازی؟ در بازی زبانی جدول سراسری با حرف های یک کلمه مشخص کلمه جدید بساز. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]