آبان ۱۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات به هم ریخته

بازی زبانی کلمات به هم ریخته

میتونی کلمات به هم ریخته رو  درستشون کنی؟  در بازی زبانی کلمات به هم ریخته هرچقدر بیشتر کلمه درست کنی برنده ای. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۸

بازی زبانی شکار واژه

از اجزا یک کلمه بزرگ جنتا کلمه کوچیکتر میتونی بسازی؟  در بازی زبانی شکار واژه ها کلمات کوچکتر بساز! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸
بازی زبانی جدول سراسری

بازی زبانی جدول سراسری

میتونی بین دوتا حرف کلمه های مختلف بسازی؟ در بازی زبانی جدول سراسری با حرف های یک کلمه مشخص کلمه جدید بساز. با مستر گیمرز مرجع بازی ها […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بازی زبانی جوتو

بازی زبانی جوتو

کلمه ای که تو ذهن دوستت هست رو میتونی حدس بزنی؟  در بازی زبانی جوتو حرف به حرف کلمات رو کنار هم بچین. با مستر گیمرز مرجع بازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات متقاطع

بازی زبانی کلمات متقاطع

با حروف جدول بساز!  در بازی زبانی کلمات متقاطع از جدول حروف کلمه درست کن. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی کلمات متقاطع […]