اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
شخصیت ساب زیرو (SUB-ZERO)

شخصیت ساب زیرو (SUB-ZERO)

شخصیت ساب زیرو (SUB-ZERO) رو دوست داری؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی از […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸
اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION)

شخصیت اسکورپیون (SCORPION) جزء آدم خوباست؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به داستان زندگی یکی از […]