خرداد ۳۱, ۱۳۹۸
تیراندازی با اسلحه در مجموعه ورزشی شهید بادکوبه

تیراندازی با اسلحه در مجموعه ورزشی شهید بادکوبه اصفهان

تیراندازی با اسلحه در مجموعه ورزشی شهید بادکوبه اصفهان : تیراندازی از آن دست تفریح هایی است که با توجه نیاز به محیط استاندارد و ملزومات […]