شهریور ۶, ۱۳۹۸
هیجان پرواز با پاراگلایدر شهبال پرواز شریف اصفهان

پاراگلایدر شهبال پرواز شریف اصفهان

میخوای هیجان پرواز با پاراگلایدر شهبال پرواز شریف اصفهان رو تجربه کنی!؟ روزی، همگام با پرندگان پرواز کردن، تنها یک آرزو بود و اکنون یک تفریح. […]