خرداد ۳۱, ۱۳۹۸
شخصیت گورو (Goro) در مورتال کمبت

شخصیت گورو (Goro) در مورتال کمبت

آیا شخصیت گورو (Goro) در مورتال کمبت از بهترین های نژاد شوکان است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا […]
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
شخصیت کنشی (Kenshi) در مورتال کمبت

شخصیت کنشی (Kenshi) در مورتال کمبت

آیا شخصیت کنشی (Kenshi) در مورتال کمبت بهترین مبارزه زمین رالم است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم […]
خرداد ۲۳, ۱۳۹۸
بازی مورتال کمبت 9 (Mortal Kombat 2011)

بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011)

آیا شما هم فیتالی های بازی مورتال کمبت ۹ (Mortal Kombat 2011) مثل من تو دفترچه نوشته بودید؟ با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا بازی مورتال […]