خرداد ۱۰, ۱۳۹۸
شخصیت ستریون (Cetrion)

شخصیت ستریون (Cetrion)

شخصیت ستریون (Cetrion) قویترین کاراکتر زن مورتال کمبت ۱۱ است؟ پس امروز با ما در مستر گیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با هم به […]