سپتامبر 18, 2019

بازی زبانی پرسش ها

تا چه حد میتونی یک مکالمه فقط با سوال پرسیدن انجام بدی؟ در بازی زبانی پرسش ها فقط باید سوال بپرسی! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین […]