مهر ۶, ۱۳۹۸
بازی زبانی زنجیره داستانی

بازی زبانی زنجیره داستانی

داستان سازی با همکاری همه! در بازی زبانی زنجیره داستانی ادامه داستان بغل دستیت رو تعریف کن! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی […]