دی ۳, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به 23دسامبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۳دسامبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۳دسامبر (۲ دی ماه ۹۸) اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های این […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۵ نوامبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۵ نوامبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۵ نوامبر (۴ آذر ماه ۹۸) اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۱۱ نوامبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۱۱ نوامبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان ماه ۹۸) اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به 2 نوامبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲ نوامبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲ نوامبر (۱۱ آبان ۹۸) اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های این […]
آبان ۸, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۶ اکتبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۶ اکتبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۶ اکتبر (۴ آبان ۹۸) اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های این […]
مهر ۳, ۱۳۹۸
جدول فروش هفتگی بریتانیا - منتهی به ۲۱سپتامبر

جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۱سپتامبر

از بازی های اعلام شده در جدول فروش هفتگی بریتانیا – منتهی به ۲۱سپتامبر اطلاع دارید؟ میدونید پرفروش ترین بازی های این هفته کدوم بازی بوده؟ پس […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

۱۰بازی برتر تا آوریل ۲۰۱۹

۱۰بازی برتر تا آوریل ۲۰۱۹ از نظر فروش هفتگی UK ۱۰بازی برتر تا آوریل ۲۰۱۹ در UK  از تاریخ ۳۰فروردین  تا ۷ اردیبهشت ۹۸   ۱۰بازی […]