اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

مجموعه ورزشی چمران (بیلیارد) تهران

مجموعه ورزشی چمران (بیلیارد) تهران : نوعی بازی است که در فضای سرپوشیده در میزی مستطیلی پوشیده با ماهوت سبز) با ۳ یا ۱۵ گوی و میله‌ای […]