اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
بازی ماین کرافت (Minecraft)

بازی ماین کرافت (Minecraft)

فروش ۱۷۶ میلیون نسخه ای بازی ماین کرافت (Minecraft) بازی ماین کرافت (Minecraft) در هفته ای که گذشت توانست از مرز فروش بیش از ۱۷۶ میلیون نسخه […]