مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بازی محلی توپان قار

بازی محلی توپان قار

بازی محلی توپان قار یک بازی شبیه ورزش کریکت است. امروز با مسترگیمرز، مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی محلی توپان قار آشنا بشیم.   […]
مهر ۲۵, ۱۳۹۸
بازی زبانی جوتو

بازی زبانی جوتو

کلمه ای که تو ذهن دوستت هست رو میتونی حدس بزنی؟  در بازی زبانی جوتو حرف به حرف کلمات رو کنار هم بچین. با مستر گیمرز مرجع بازی […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

بازی کودکانه ماشین سواری

بازی کودکانه ماشین سواری مناسب کودکان و قابل انجام در زنگ ورزش مدارس ابتدایی است. .با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۸
گیمر حرفه ای COD Mobile شو

گیمر حرفه ای COD Mobile شو

با راهنمایی های ما گیمر حرفه ای COD Mobile شو ! با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه شو نکات زیر رو انجام بده و گیمر حرفه ای […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۸

کمبو jade در مورتال کمبت ۱۱

امروز با ۱۰ تا کمبو jade در مورتال کمبت ۱۱ در خدمت شما هستیم. مستر گیمرز مرجع بازی ها رو همراهی کنید تا کمبو jade در […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی کودکانه اتوبوس سواری

بازی کودکانه اتوبوس سواری

بازی کودکانه اتوبوس سواری مناسب کودکان و قابل انجام در زنگ ورزش مدارس ابتدایی است. .با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۸
بازی زبانی کلمات متقاطع

بازی زبانی کلمات متقاطع

با حروف جدول بساز!  در بازی زبانی کلمات متقاطع از جدول حروف کلمه درست کن. با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی زبانی کلمات متقاطع […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۸
بازی کودکانه شماره بده

بازی کودکانه شماره بده

بازی کودکانه شماره بده مناسب کودکان و قابل انجام در زنگ ورزش مدارس ابتدایی است. .با مستر گیمرز مرجع بازی ها همراه باشین تا با بازی […]